Tolvanen, Mika, ja Simo Laakkonen. ”Kohti vedenpinnan alaista humanistista maisemaa: Moniaistinen sukellus Itämereen”. Elore 25, no. 1 (kesäkuuta 19, 2018). Viitattu kesäkuuta 21, 2024. https://journal.fi/elore/article/view/72814.