Tolvanen, Mika, ja Simo Laakkonen. ”Kohti Vedenpinnan Alaista Humanistista Maisemaa: Moniaistinen Sukellus Itämereen”. Elore 25, no. 1 (kesäkuuta 19, 2018). Viitattu kesäkuuta 4, 2023. https://journal.fi/elore/article/view/72814.