Koskinen-Koivisto, Eerika. ” Kerronnan Variaatio Ja Toimijuus Aktiivikertojan Muistelukerronnassa”. Elore 25, no. 1 (kesäkuuta 20, 2018). Viitattu kesäkuuta 7, 2023. https://journal.fi/elore/article/view/72980.