Koskinen-Koivisto, Eerika. ” Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa”. Elore 25, no. 1 (kesäkuuta 20, 2018). Viitattu huhtikuuta 24, 2024. https://journal.fi/elore/article/view/72980.