Kortelainen, Kaisu. ”Suomalaiset Uudistusten keskellä: Hilkka Helsti, Laura Stark & Saara Tuomaala (toim.) 2007: Modernisaatio Ja Kansan Kokemus Suomessa”. Elore 15, no. 1 (toukokuuta 1, 2008). Viitattu elokuuta 4, 2020. https://journal.fi/elore/article/view/78728.