Heinonen, Kati. ”Kaksi väitöskirjaa Inkeroisten Ja Vatjalaisten Uskonnosta: Mika Sivonen 2007: ’Me Inkerikot, Vatjalaiset Ja karjalaiset.’ Uskonnollinen Integrointi Ja Ortodoksisen vähemmistön Identiteetin Rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702; Ergo-Hart Västrik 2007: Vadjalaste Ja Isurite Usundi Kirjeldamine Keskajast 20. Sajandi Esimese Pooleni. Alliktekstid, Representatsioonid Ja Tõlgendused”. Elore 15, no. 2 (joulukuuta 1, 2008). Viitattu joulukuuta 1, 2020. https://journal.fi/elore/article/view/78758.