Salmi-Niklander, Kirsti. ”Tyttökulttuurin pitkät Kaaret: Blanka Henriksson 2007: ’Var Trogen I allt.’ Den Goda Kvinnan Som Konstruktion I Svenska Och Finlandssvenska minnesböcker 1800–1980”. Elore 15, no. 2 (joulukuuta 1, 2008). Viitattu joulukuuta 5, 2020. https://journal.fi/elore/article/view/78773.