Koski, Kaarina, ja Pasi Enges. ”’Mi en ossaas sanoa mitem mie näin’: Epätavallisten aistimusten tulkinta uskomusperinteen pohjalta”. Elore 17, no. 1 (toukokuuta 1, 2010). Viitattu marraskuuta 30, 2023. https://journal.fi/elore/article/view/78848.