Meriläinen-Hyvärinen, Anneli. ”’Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?’: Elämäkerralliset paikkasuhteet, niihin liittyvät aistihavainnot ja merkitykset Talvivaaran alueella vuonna 2009”. Elore 17, no. 1 (toukokuuta 1, 2010). Viitattu huhtikuuta 18, 2024. https://journal.fi/elore/article/view/78850.