Knuuttila, Seppo. ”Folkloristiikan tiedollisista hierarkioista käsitteelliseen relativismiin”. Elore 19, no. 2 (joulukuuta 1, 2012). Viitattu kesäkuuta 24, 2024. https://journal.fi/elore/article/view/79015.