Knuuttila, Seppo. ”Folkloristiikan Tiedollisista Hierarkioista käsitteelliseen Relativismiin”. Elore 19, no. 2 (joulukuuta 1, 2012). Viitattu toukokuuta 31, 2023. https://journal.fi/elore/article/view/79015.