Hollsten, Laura. ”Konsumerad Och älskad till döds. Vilda Och Tama Papegojor I Den Tidigmoderna Atlantiska världen”. Elore 20, no. 1 (toukokuuta 1, 2013). Viitattu joulukuuta 5, 2020. https://journal.fi/elore/article/view/79047.