Lukin, Karina. ”Ruotsin Perinnetieteiden Historiaa: Palmenfelt, Ulf (toim.) 2013: Mellan Nation Och Tradition. Idéströmningar I 1800-Talets Insamlingar Av Folklore. Föredrag från Ett Symposium I Visby 27-28 September 2011.”. Elore 21, no. 1 (huhtikuuta 12, 2014). Viitattu joulukuuta 1, 2020. https://journal.fi/elore/article/view/79142.