Koskinen-Koivisto, Eerika. ”Luokan Tekemisen Teoreettinen Haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä Luokka. Suom. Lauri Lahikainen Ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 S.”. Elore 22, no. 1 (toukokuuta 21, 2015). Viitattu lokakuuta 26, 2020. https://journal.fi/elore/article/view/79206.