1.
Mäkelä HH. Kulttuurikartoitusta ja musiikkia, kulttuuriperintöä ja käytännön toimintaa : Sweers, Britta ja Sarah M. Ross (toim.). 2020. Cultural Mapping and Musical Diversity. elore [Internet]. 15. kesäkuuta 2021 [viitattu 27. syyskuuta 2021];28(1):99–102. Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/107701