1.
Kärjä A-V. Esimerkillisiä koulukuntia, tyyppikäänteitä tai muuten vain hankalia persoonia: Hämäläinen, Niina ja Petja Kauppi (toim.). 2021. Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin. Kalevalaseuran vuosikirja 100. elore [Internet]. 23. kesäkuuta 2022 [viitattu 25. helmikuuta 2024];29(1):196–199. Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/115058