1.
Lindfors A, Kinnunen A. Naurisnostalgiaa epävarmuuden aikakaudella. elore [Internet]. 30. joulukuuta 2022 [viitattu 28. maaliskuuta 2023];29(2):1–2. Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/125716