1.
Kajander K. Yhteiskuntatieteiden mielellinen käänne: Gronow, Antti & Tuukka Kaidesoja (toim.) 2017: Ihmismielen sosiaalisuus. elore [Internet]. 20. kesäkuuta 2018 [viitattu 7. kesäkuuta 2023];25(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/72978