1.
Koskinen-Koivisto E. Kerrotun minän moninaisuus: Hynninen, Anna 2017: Minä, lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa. elore [Internet]. 20. kesäkuuta 2018 [viitattu 24. huhtikuuta 2024];25(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/72980