1.
Savolainen U, Taavetti R. Rajoista ja niiden ylittämisestä: Lapsuus ja nuoruus muistelussa. elore [Internet]. 20. joulukuuta 2018 [viitattu 7. joulukuuta 2021];25(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/77141