1.
Suopajärvi T, Koskinen EA-M, Korjonen-Kuusipuro K, Hytönen K-M, Hämeenaho P. Tunteilla on väliä: Tutkijan tunteet etnografisessa tutkimusprosessissa. elore [Internet]. 20. joulukuuta 2019 [viitattu 25. helmikuuta 2024];26(2):42–67. Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/77809