1.
Koski K. Suhde vainajaan inkeriläisissä kuolinitkuissa. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2005 [viitattu 13. huhtikuuta 2024];12(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78499