1.
Vakimo S. Elina Katainen, Tiina Kinnunen, Eva Packalén & Saara Tuomaala (toim.) 2005: Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2006 [viitattu 19. elokuuta 2022];13(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78585