1.
Kortelainen K. Suomalaiset uudistusten keskellä: Hilkka Helsti, Laura Stark & Saara Tuomaala (toim.) 2007: Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2008 [viitattu 7. elokuuta 2020];15(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78728