1.
Holm NG. Tillbakablickar på religionsvetenskapens utveckling vid Åbo Akademi och utmaningar inom ämnet i dag. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2008 [viitattu 1. joulukuuta 2020];15(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78742