1.
Mikkola H. Puhetta puuttuvasta: Naiset korsuperinteen keruukilpailun aineistoissa. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2008 [viitattu 5. maaliskuuta 2021];15(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78746