1.
Heinonen K. Kaksi väitöskirjaa inkeroisten ja vatjalaisten uskonnosta: Mika Sivonen 2007: ”Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset.” Uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702; Ergo-Hart Västrik 2007: Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni. Alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2008 [viitattu 27. marraskuuta 2020];15(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78758