1.
Keinänen M-L. Från älvor och spöken till mariabilder och bönekort: En bred presentation av aktuell forskning i folklig religiositet i norden: Nils G. Holm & Lena Marander-Eklund & Sofie Strandén (red.) 2007: Folkliga föreställningar och folklig religiositet. Festskrift till professor Ulrika Wolf-Knuts. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2008 [viitattu 1. joulukuuta 2020];15(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78763