1.
Salmi-Niklander K. Tyttökulttuurin pitkät kaaret: Blanka Henriksson 2007: ”Var trogen i allt.” Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2008 [viitattu 6. elokuuta 2021];15(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78773