1.
Saarimaa R. Metsänhoitajuus Suomessa aikojen saatossa: Paaskoski, Leena 2008: Herrana metsässä. Kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2009 [viitattu 13. elokuuta 2020];16(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78802