1.
Löfström J. Kolumni: Aistit, muistot ja neuroantropologia. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2010 [viitattu 3. kesäkuuta 2023];17(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78847