1.
Koski K, Enges P. ”Mi en ossaas sanoa mitem mie näin”: Epätavallisten aistimusten tulkinta uskomusperinteen pohjalta. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2010 [viitattu 16. heinäkuuta 2024];17(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78848