1.
Meriläinen-Hyvärinen A. ”Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?”: Elämäkerralliset paikkasuhteet, niihin liittyvät aistihavainnot ja merkitykset Talvivaaran alueella vuonna 2009. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2010 [viitattu 6. joulukuuta 2023];17(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78850