1.
Uotinen J. Aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2010 [viitattu 7. kesäkuuta 2023];17(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78851