1.
Pöysä A. Iberialainen Afrikan tutkimuksen konferenssi, Työryhmä “(Counter)Memories of Colonialism: Remembrance, Resistance and Transference in Anti-Colonial African Narratives”. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2010 [viitattu 6. elokuuta 2020];17(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78891