1.
Enges P. Kylätutkimusta tieteidenvälisesti: Seppo Knuuttila & Pertti Rannikko (toim.) 2008: Kylän paikka. Uusia tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2010 [viitattu 5. heinäkuuta 2020];17(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/78895