1.
Strandén-Backa S, Hytönen E. Merkittäviä tekstejä. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2012 [viitattu 5. joulukuuta 2020];19(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79009