1.
Apo S. Satugenre kirjallisuudentutkimuksen ja folkloristiikan riitamaana. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2012 [viitattu 27. marraskuuta 2020];19(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79013