1.
Knuuttila S. Folkloristiikan tiedollisista hierarkioista käsitteelliseen relativismiin. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2012 [viitattu 30. toukokuuta 2023];19(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79015