1.
Olsson P. Erilaista etnografiaa? : Kehitysvammaiset nuoret etnografisen kenttätyön osallistujina. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2012 [viitattu 1. joulukuuta 2020];19(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79016