1.
Klinkmann S-E. Forskning som förstärker stereotypisering. En kritisk diskussion om forskningsetik i Riie Heikkiläs avhandling Bättre folk, bättre smak?. elore [Internet]. 1. joulukuuta 2012 [viitattu 2. joulukuuta 2020];19(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79017