1.
Laitila T. Puhuu tiikerin kanssa. Näkökohtia ihmisen ja eläimen maailmassa-asumiseen Venäjän Kaukoidässä. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2013 [viitattu 19. elokuuta 2022];20(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79046