1.
Hollsten L. Konsumerad och älskad till döds. Vilda och tama papegojor i den tidigmoderna Atlantiska världen. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2013 [viitattu 3. joulukuuta 2020];20(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79047