1.
Møller Gabrielsen A. "Farlig hund" som diskursiv konstruktion. Disciplinering av hundar och hundägare i Norge. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2013 [viitattu 9. maaliskuuta 2021];20(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79049