1.
Strandén-Backa S, Backa A. Nyckelpigan som nyckelsymbol. En kultursemiotisk analys av Svenska folkpartiets partisymbol. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2013 [viitattu 29. marraskuuta 2020];20(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79050