1.
Lukin K. Kohti inhimillisempiä syöpähoitoja. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2013 [viitattu 8. maaliskuuta 2021];20(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79079