1.
Saarinen T. Köyhän kansan kertomaa. elore [Internet]. 1. toukokuuta 2013 [viitattu 3. joulukuuta 2020];20(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79082