1.
Nylund S. Osynligt förtryck och vita kroppar. Förhandlingar kring judiskhet i Sverige. elore [Internet]. 12. huhtikuuta 2014 [viitattu 27. marraskuuta 2020];21(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79123