1.
Haapoja H. Kulttuuriperintöprosesseja tavoittamassa: Tuomi-Nikula, Outi, Haanpää, Riina & Kivilaakso, Aura (toim.) 2013: Mitä on kulttuuriperintö?. elore [Internet]. 12. huhtikuuta 2014 [viitattu 6. elokuuta 2021];21(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79133