1.
Kurki T. Kansankirjoittajat osana kirjallistumisen prosesseja: Laitinen, Lea & Mikkola, Kati (toim.) 2013: Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. elore [Internet]. 12. huhtikuuta 2014 [viitattu 27. marraskuuta 2020];21(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79140