1.
Lukin K. Ruotsin perinnetieteiden historiaa: Palmenfelt, Ulf (toim.) 2013: Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore. Föredrag från ett symposium i Visby 27-28 september 2011. elore [Internet]. 12. huhtikuuta 2014 [viitattu 1. joulukuuta 2020];21(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79142