1.
Saarinen T. Kansanelämän piirteitä, paikkoja ja menetelmiä: Hovi, Tuomas, Hänninen, Kirsi, Leppälahti, Merja & Vasenkari, Maria (toim.) 2013: Viisas matkassa, vara laukussa. Näkökulmia kansanperinteen tutkimukseen. elore [Internet]. 12. huhtikuuta 2014 [viitattu 5. joulukuuta 2020];21(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79146