1.
Koskinen-Koivisto E. Luokan tekemisen teoreettinen haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä luokka. Suom. Lauri Lahikainen ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 s. elore [Internet]. 21. toukokuuta 2015 [viitattu 29. lokakuuta 2020];22(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79206